Economia

În cadrul comunei Crăciunelu de Jos activităţile economice care se practică sunt în principal agricultura (cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor), date fiind condiţiile prielnice:existenţa unei suprafeţe destul de mari cu păşune şi terenuri arabile, iar în secundar activităţi industriale, un număr semnificativ de persoane lucrând în industria lemnului (SC STRATUSMOB SA,SC.TRANSLIGNUM SA) sau comerţ.
Suprafaţa administrativ-teritorială. Total - 2546,23 ha, din care :
  • Extravilan : 2386,23 ha
  • arabil-1060,24 
  • Livezi şi pepiniere pomicole 2,2
  • Vii şi pepiniere viticole-202,79 
  • Păşuni-687
  • Fâneţe-220,47
  • Diferenţa reprezintă : drumuri,ape,terenuri neproductive
  • Intravilan : 160 ha