Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE
Nume si prenume CORLACIU AURELIA-MONICA
Adresa Str.Oborului , nr.4 ,mun.Blaj, jud.Alba, Romania
Telefon 0258713271
E-mail monica_corlaciu@yahoo.com
Nationalitate Romana
Data nasterii 26.08.1970


EXPERIENTA PROFESIONANA

Din anul 1997 pana in prezent Secretar al comunei Craciunelu de Jos

Principalele activitati si responsabilitati:

 • avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
 • participa la sedintele consiliului local;
 • asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
 • organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
 • asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
 • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar

 1990-1997 Primaria comunei Craciunelu de Jos, functionar economic

 

EDUCATIE SI FORMARE
 • 2003 -2008 Universitatea "Babes-Bolyai " Cluj Napoca Facultatea de Stiinte politice si Administrative si ale Comunicarii
 • Profil: stiinte administrative
 • Specializare - administratie publica
 • 2001-Fundatia Civitas , Cursuri "Sistem de Educatie la Distanta pentru Administratia Publica ",diploma de absolvire
 • 2000-UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Politice si Administrative
 • Curs de pregatire "Dezvoltarea abilitatilor manageriale in randul functionarilor publici ", de absolvire
 • 1997-CTPPRAFAPL Sibiu Curs de perfectionare profesionala;certificat de absolvire
 • 1995-Centrul de perfectionare a functionarilor publici din administratia publica locala;Curs de perfectionare "Functionari cu atributii de autoritate tutelara " certificat de absolvire